Säännöt

Kaikki Suomen lait ovat voimassa tapahtumassa.

Tapahtuma-alueelle ei saa tuoda:
* Minkäänlaisia aseita, joilla voi vahingoittaa ihmisiä
* Alkoholia tai huumausaineita
* Räjähteitä * Piikkejä tai mitään muuta pistämiseen soveltuvaa välinettä ilman perusteltua syytä

Alkoholi ja tupakointi
Alkoholin tai muiden päihdeaineiden nauttiminen ja hallussapito tapahtumapaikalla on ehdottomasti kiellettyä. Alkoholia tai päihteitä mukanaan tuoneet henkilöt ja alkoholia nauttineet henkilöt poistetaan tapahtumasta ilman varoitusta. Humaltuneista alaikäisistä ilmoitamme poliisille.

Tupakoiminen on sallittua vain sille merkityllä alueella. Sääntö koskee myös sähkötupakkaa. Paikalla on tumppeja varten astia ja sitä tulee myös käyttää.

Kodinkoneet
Omien kodinkoneiden kytkeminen konepaikalle on ehdottomasti kielletty. Tapahtuma-alueelta löytyy yleiseen käyttöön tarkoitettu mikro.

Tapahtuma-alueen vauriot
Tapahtuma-alueiden vaurioittaminen ja sotkeminen on ehdottomasti kiellettyä. Esimerkiksi tarrojen liimailu seiniin. Vahingonaiheuttaja on aina korvausvelvollinen.

Kielletty sisältö
Pornografisen, erittäin raa’an (väkivaltaisen) tai loukkaavan materiaalin katsominen tai levittäminen julkisesti kuvina tai videoina on kielletty.

Nukkuminen
Paloturvallisuussyistä nukkuminen on sallittua ainoastaan järjestäjien osoittamissa paikoissa. Nukkuminen omalla tietokonepaikalla pystyasennossa (esimerkiksi pää näppäimistöllä) on sallittua, kunhan se tapahtuu muita häiritsemättä.

Muuta
Järjestäjät eivät vastaa mahdollisista laiterikoista, jotka aiheutuvat esim. jänniteheilahtelusta tms. Järjestäjillä on oikeus poistaa sinut tapahtumapaikalta. Lipun hintaa ei palauteta. Erityistapauksissa on mahdollista, että henkilö poistetaan välittömästi paikalta. Tekijä on aina vastuussa aiheuttamistaan vahingoista ja mahdollisista korvauksista. Tapahtumassa on tallentava kameravalvonta. Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujan rikkoutuneesta tai anastetusta omaisuudesta.